Asmoz ta Jakitez


Eusko Ikaskuntzaren jarduera guztien berri hilabetero emateko buletina.
Boletín mensual de Eusko ikaskuntza para informar de todas sus actividades.
Bulletin mensuel d'Eusko Ikaskuntza pour informer de toutes ses activités.

* indica que es obligatorio